Comenzi MySql

0
SHOW DATABASES; arata toate bazele da date existente
USE nume-baza-date alegerea bazei de date cu care veti lucra in continuare
SHOW TABLES; arata tabelele existente in acea baza de date
CREATE DATABASE nume-baza-date; creaza baza de date
CREATE TABLE nume-tabel (camp1 TEXT); creaza tabel cu numele „nume-tabel” cu un camp numit „camp1” de tip text
CREATE TABLE nume-tabel (camp-a TEXT, camp-b INT); creaza tabel cu numele „nume-tabel” cu un camp numit „camp-a” de tip text si un camp numit „camp-b” de tip INT
DROP TABLE tabel; sterge tabelulcu numele „tabel”
DROP DATABASE nume-baza-date; sterge baza de date cu tot ce contine
INSERT INTO tabel (camp1, camp2, camp3) VALUES (valoarea1, valoarea2, valoarea3); introduce in tabelul cu numele „tabel”, in camp1 valoarea1, in camp2 valoarea2, in cmap3 valoarea3
INSERT INTO tabel (camp1, camp3) VALUES (valoarea1, valoarea3); introduce in tabelul cu numele „tabel”, in camp1 valoarea1, in cmap3 valoarea3
INSERT INTO tabel VALUES (valoarea1, valoarea2, valoarea3); introduce in toate campurile din tabel cate o valoare specificata in acea ordine
SELECT * FROM tabel; afiseaza tot continutul tabelului
SELECT camp1 FROM tabel; afiseaza continutul campului 1
SELECT camp1, camp2 FROM tabel afiseaza continutul campului 1 si campului 2
SELECT * FROM tabel WHERE camp1 = ‘valoare1’; afiseaza toate randurile din camp1 a caror valoare este „valoare1”
SELECT camp1, camp2 FROM tabel WHERE camp2 LIKE ‘valoare2’; afiseaza continutul campului 1 si campului 2 acolo unde campul 2 este asemanator cu „valoare2”
SELECT * FROM tabel WHERE camp2 LIKE ‘valoare2%’; afiseaza toate inregistrarile acolo unde campul 2 incepe cu „valoare2”
SELECT * FROM tabel WHERE camp2 LIKE ‘%valoare2’; afiseaza toate inregistrarile acolo unde campul 2 se termina cu „valoare2”
SELECT * FROM tabel WHERE campul2 LIKE ‘%valoare2%’; afiseaza toate inregistrarile acolo unde campul 2 se aseamana cu „valoare2” oriunde in text
SELECT * FROM tabel WHERE camp1=valoare1 AND camp2 LIKE ‘%valoare2%’; afiseaza inregistrarile acolo unde campul 1 este egal cu „valoare1” si campul 2 este asemanator cu „valoare2”
SELECT camp1, camp2 FROM tabel WHERE camp1 != valoare3; afiseaza camp 1 si camp 2 acolo unde camp 1 este diferit de „valoare3”
SELECT * FROM tabel WHERE camp3 NOT LIKE ‘valoarea3%’; afiseaza toate inregistrarile acolo unde campul 3 nu incepe cu „valoare3”
SELECT camp2 FROM tabel ORDER BY camp2 ASC; afiseaza campul 2 in ordine crescatoare
SELECT camp1, camp2 FROM tabel ORDER BY camp1 ASC, camp2 DESC; afiseaza continutul campului 1 in ordine crescatoare si continutul campului 2 in ordine descrescatoare
SELECT count(*) FROM tabel; afiseaza cate inregistrari sunt in total in tabel
SELECT count (*) FROM tabel WHERE camp1=valoare1; afiseaza cate inregistrari sunt in tabel al caror camp 1 este „valoare1”
SELECT SUM(coloana1) FROM tabel; afiseaza suma elementelor din campul”coloana1″ din tabelul „tabel”
SELECT AVG(coloana1) FROM tabel; afiseaza media aritmetica a elementelor din campul”coloana1″ din tabelul „tabel”
SELECT CONCAT(coloana1, coloana2) FROM TABEL; afiseaza valorile coloanei 1 si coloanei 2 concatenate
SELECT LENGTH(coloana1) FROM tabel; afiseaza cate caractere contine fiecare valoare din coloana 1
SELECT MAX(camp1) FROM tabel; afiseaza numarul cel mai mare din coloana „camp1”
SELECT MIN(camp1) FROM tabel; afiseaza numarul cel mai mic din coloana „camp1”
SELECT * FROM tabel LIMIT 0,5; afiseaza primele 6 inregistrari din tabel(0 = prima inregistrare, 1 = a doua etc)
SELECT * FROM tabel LIMIT 6,4; afiseaza incepand de la inregistrarea 6, inca 4
DELETE FROM tabel; sterge toate inregistrarile din tabel
DELETE FROM tabel WHERE conditii; sterge inregistrarile din tabel care indeplinesc conditiile
UPDATE tabel SET coloana1=’noua valoare a coloanei 1′, coloana2=’noua valoare a coloanei 2′ WHERE conditii; inlocuieste in coloana 1 cu „noua valoare a coloanei 1” si incoloana 2 cu „noua valoare a coloanei 3”
ALTER TABLE tabel ADD camp TEXT; adauga la tabel o noua coloana cu numele „camp” de tip text
ALTER TABLE tabel CHANGE camp alt-camp INT; redenumeste coloana cu numele „camp” in „alt-camp” si ii seteaza tipul INT

La aceasta adresa aveti o lista impresionanta de comenzi si exemple din fiecare.

Leave A Reply