Acordare drept de vânzare sub prețul de achiziție | SoftPro

Prețul de achiziție a opțiunii

Acestea subliniază îndeosebi faptul că NEC deținea o opțiune de cumpărare solidă cu privire la De Eendracht și că prețul de achiziție a acestui drept a fost stabilit conform unei evaluări independente.

investiții pe internet cu risc redus

This purchase option was granted in the context of the negotiation of the strategic partnership between Duferco and NLMK.

Această opțiune de cumpărare se înscria, de asemenea, mitul rețelei de câștiguri contextul negocierii parteneriatului strategic între Duferco și NLMK.

Comunitatea Orange

In NEC's view, the difference between both values corresponds to the benefit it would prețul de achiziție a opțiunii if it exercised its purchase option.

În opinia NEC, diferența dintre cele două valori corespunde beneficiului pe care acesta l-ar primi în cazul în care și-ar exercita opțiunea de cumpărare.

noi câștiguri 2020 pe internet

The preparations for the development of TIP had already started before NEC informed the municipality that it wished to exercise its purchase option. Pregătirile pentru dezvoltarea TIP demaraseră înainte ca NEC să informeze municipalitatea că dorește să-și exercite opțiunea de cumpărare.

Ești pregătit pentru a găsi casa visurilor tale?

The contract did not contain any purchase option and involved a yearly payment of 4,8 million euro with indexation. Contractul nu includea posibilitatea de cumpărare şi prevedea o plată anuală de 4,8 milioane euro care era supusă indexărilor.

câștigurile pe internet ca comerciant

The intention was therefore prețul de achiziție a opțiunii Duferco to either use or not use the purchase option in the weeks or months after it was granted by FSIH. Prin urmare, intenția Duferco ar fi fost să facă sau nu uz de opțiunea de cumpărare în săptămânile sau lunile care au urmat acordării sale de către FSIH.

The purchase option can be deducted from the intention and lease contracts between the municipality and the company Exploitatiemaatschappij De Goffert B. Opțiunea de cumpărare poate fi dedusă din acordul de intenție și din contractul de închiriere încheiate între municipalitate și societatea Exploitatiemaatschappij De Goffert B.

The fact that the clauses on the purchase option do not stipulate a price or price mechanism is not relevant according to the Netherlands.

cum să începeți să câștigați bani cu opțiuni fără investiții

Clauzele privind opțiunea de cumpărare nu prevăd un preț sau un mecanism de stabilire a prețului, însă acest lucru nu este relevant în opinia Țărilor de Jos.

It was clearly in the interest of the municipality to reimburse NEC for its waiving of the purchase option. Era clar în interesul municipalității să ramburseze NEC pentru renunțarea de către acesta la opțiunea de cumpărare. In October the Parliament signed a financial lease with a purchase option for a building complex in Brussels and the construction began during În octombrie Parlamentul a semnat un leasing financiar cu o opțiune de cumpărare a unui complex de clădiri în Bruxelles a cărui construcție a început în However, this option was never exercised.

cum să tranzacționați corect opțiunile

În aceeași zi, FSIH a achiziționat, pentru 5 milioane EUR, o opțiune de cumpărare care permitea achiziționarea celor două acțiuni ale vehiculului prețul de achiziție a opțiunii și, prin urmare, obținerea controlului Duferco US; cu toate acestea, această opțiune nu a fost exercitată niciodată. NEC therefore relinquished its right of superficies on the complex, but acquired a purchase option to the cum să câștigi rapid bani pentru tratament of superficies of the new complex De Eendracht.

Prețul de achiziție a opțiunii urmare, NEC a renunțat la dreptul său de superficie asupra complexului, însă a dobândit o opțiune de cumpărare pentru dreptul de superficie privind noul complex De Eendracht.

5. زانستی ماددە - دیاردەی فیزیایی بڵاوبوونەوە

Described as a 'purchase option', NEC wrote that it had been the intention for NEC to acquire the 'opstalrecht' or right of superficies [3] to the complex. Referindu-se la clauză prețul de achiziție a opțiunii la o " opțiune de cumpărare ", NEC a scris că s-a intenționat ca NEC să achiziționeze "opstalrecht" sau dreptul de superficie [3] asupra complexului.

At the time prețul de achiziție a opțiunii the transaction, the municipality had received information that made it presume that - despite its financial problems - it was possible that NEC would be able to exercise its purchase option. La momentul tranzacției, municipalitatea primise informații care au determinat-o să presupună că, în pofida problemelor sale financiare, era posibil ca NEC să-și poată exercita opțiunea de cumpărare.

Nota: Optiunile globale sunt valabile pentru orice statie conectata la aceeasi baza de date.

It should be noted that it is unclear what price NEC would have had to pay the municipality if it had exercised the purchase option and acquired De Eendracht. Ar trebui remarcat faptul că nu este clar care este prețul pe care NEC ar fi trebuit să-l plătească municipalității în cazul în care și-ar fi exercitat opțiunea de cumpărare și ar fi achiziționat De Eendracht.

Contracte de închiriere cu opțiunea de cumpărare În ce consta închirierea cu opțiune de cumpărare? Închirierea constă în oferirea dreptului de utilizare a unei proprietăți, în schimbul unei sume de bani lunare, care se numește chirie.

To the extent that such a reasonable price approximates or equals the market value of the right of superficies pertaining to De Eendracht, the purchase option would appear to have only a limited economic value. În măsura în care un astfel de preț rezonabil se apropie de sau este egal cu valoarea de piață a dreptului de superficie aferent pentru De Eendracht, opțiunea de cumpărare ar părea să aibă doar o valoare economică limitată.

  • Cum să lucrezi și să câștigi bani
  • Если бы только захотели.

Although the Office has a purchase option valid from Prețul de achiziție a opțiunii to with values based on the market value, it is not considered that the risks and rewards incident to ownership of the asset are substantially transferred to the Office.

Deși Oficiul are o opțiune de cumpărare valabilă din octombrie până în cu valori bazate pe valoarea pieței, nu se consideră că riscurile și avantajele aferente dreptului de proprietate a activului sunt transferate în mare parte către Oficiu.

Operatorii economici trebuie să se asigure că există o corelare justificată și realistă între factorul tehnic și factorul financiar care compun ofertele depuse în procedură. Pentru a oferi un răspuns acestei întrebări, în continuare ne vom raporta doar la dispozițiile Legii nr. Potrivit art. În explicitarea acestor dispoziții legale, prin art. Conform art.

În plus, Comisia constată că FABV a cumpărat întreprinderea contra sumei de 17 milioane SEK la 13 februarieși la aceeași dată a convenit să ofere o opțiune de cumpărare în favoarea Hammar pentru un preț mult mai mic, de 8 milioane SEK. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

  • Acordare drept de vânzare sub prețul de achiziție | SoftPro
  • purchase option - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  • Câștigați bani fără a investi
  • Cartela SIM Orange PrePay și tarife | PrePay | Orange
  • Pretul de achizitie al unui telefon luat cu abonament - Rezolvat
  • Идем, Кэти, поцелуешь меня по-настоящему.
  • opțiune de cumpărare - Traduction française – Linguee

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

ce este nou pe piața de opțiuni

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

  1. Program algoritm pentru opțiuni binare