Utilizarea Tabelelor MySQL

0

Crearea tabelelor

Pentru a crea tabele, utilizeaza instructiunea Create Table, ce are urmatorul format:

MySQL accepta If Not Exist dupa instructiunea Create Table pentru a te impiedica sa creezi un tabel care deja exista in baza de date. nume_tabel reprezinta denumirea tabelului pe care doresti sa-l creezi, fiind urmat de un set de coloane definite in urmatorul mod: nume_coloana tip_de_date(marime) [NOT] NULL. In final, poti preciza tipul motorului de stocare pe care preferi sa-l utilizezi pentru tabel. Daca nu declari in mod explicit tipul motorului de stocare, MySQL va utiliza MyISAM.

In baza de date classicmodels, putem crea un tabel al angajatilor cu instructiunea de mai sus, dupa cum urmeaza:

Dupa cum poti observa, numele tabelului employees este urmat de lista coloanelor insotita de caracteristici, cum ar fi tipul, dimensiunea datelor si NOT NULL (daca este cazul). La final poti preciza cheia primara a tabelului, in acest caz employeeNumber. Daca tabelul are mai multe chei primare, le poti separa printr-o virgula. De exemplu, tabelul payments are doua chei primare customerNumber si checkNumber, pe care le poti crea utilizand urmatoarea interogare:

In mod prestabilit, pentru tabelul creat utilizam motorul de stocare MyISAM.

Listarea tabelelor dintr-o baza de date

Pentru a afisa toate tabelele, utilizeaza instructiunea Show Tables. Aceasta comanda va returna toate denumirile tabelelor din baza de date selectata.

Show Tables

Iata rezultatul pentru baza de date classicmodels:

8 rows in set (0.00 sec)

In anumite situatii, daca trebuie sa vezi caracteristicile unui tabel, poti utiliza instructiuneaDescribe dupa cum urmeaza: Describe nume_tabel;

De exemplu, poti afisa structura tabelului employees prin aceasta interogare: DESCRIBE employees;

Rezultatul returnat de server este:

Leave A Reply