Codul fiscal ART. 53 - Baza impozabilă

Venituri din opțiunea de decontare

investiții în dobânzi pe internet instruire în schimbul de tranzacționare al platformei Internet

Dispoziții generale Definiții Se clarifică definiția locului conducerii efective. În definiția rezidentului român se precizează faptul că acesta este supus impozitării în România și pentru veniturile mondiale obținute din orice sursă.

Stabilirea rezidenței fiscale pe baza locului conducerii efective Pentru orice companie străină, autoritățile fiscale din România vor putea stabili din oficiu sau la cererea altei autorități, că locul conducerii efective se află în România.

Cum obtii rambursarea de TVA si care sunt procedurile de urmat

Pe de altă parte, se formulează și reguli speciale anti-abuz pentru stabilirea prin auto-declarare a rezidenței fiscale în România. S-a introdus și o procedură specifică pentru acest scop, care presupune completarea și depunerea unui chestionar de către persoanele juridice străine, similar cu chestionarul aplicabil deja în cazul persoanelor fizice. Comentariu KPMG Până la data de 30 iuniepersoanele juridice străine înregistrate cu locul conducerii efective în România, până la data de 31 decembrie inclusiv, vor avea obligația de a depune acest chestionar, cu documentele aferente, în scopul clarificării situației concrete a contribuabilului în ceea ce privește rezidența fiscală în România.

Impozit pe profit Scutirea de impozit a profitului reinvestit Se aduc anumite clarificări privind scutirea de impozit pe profit aferentă investițiilor realizate.

primele câștiguri online site- uri pentru a face bani reali

Spre deosebire de anii trecuți, profitul pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit poate fi repartizat la rezerve și în cursul anului următor.

Cheltuieli nedeductibile Devin cheltuieli nedeductibile pentru determinarea rezultatului fiscal: cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor unități de educație timpurie. Acestea sunt eliminate din categoria cheltuielilor sociale, deductibile limitat.

protrading cum să începi rata bitcoin în dolari din toate timpurile

Astfel de cheltuieli se scad, în ordine, din impozitul pe profit, impozitul pe salarii, taxa pe valoarea adăugată sau accize, în limita a 1. Și acestea se scad din impozitul pe profit datorat; cheltuielile aferente tranzacțiilor cu persoane situate într-un stat inclus în Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. Contracte de leasing Se reglementează distinct regimul fiscal aferent contractelor de leasing pentru contribuabili care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară.

bancă client de opțiuni binare câți bani a făcut psy

Pierderi fiscale Devine posibilă recuperarea pierderilor fiscale în contextul unor operațiuni de reorganizare fuziuni, divizări etc. Perioada de aplicare a regimului este de cinci ani fiscali, după care opțiunea poate fi reînnoită.

tranzacționarea opțiunilor purnov cum se face o predicție corect pe o opțiune binară

Cererea se depune cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită aplicarea consolidării fiscale, sistemul urmând a se aplica începând cu anul fiscal următor depunerii cererii. Se desemnează unul dintre membri ca persoana juridică responsabilă ce va calcula, declara și plăti impozitul pe profit pentru grup, impozit determinat prin însumarea calculelor individuale ale fiecărui membru. Pierderile fiscale înregistrate de un membru al venituri din opțiunea de decontare înainte de aplicarea sistemului nu pot fi compensate la nivelul grupului.

Browser incompatibil

Dacă grupul se desființează după cinci ani, pierderile înregistrate și nerecuperate în perioada consolidării se recuperează de către persoana responsabilă. Impozitul pe dividende Se clarifică faptul că, în cazul dividendelor plătite organismelor de plasament colectiv fără personalitate juridică, nu există obligația unei persoane juridice române de a reține, declara şi plăti impozitul pe dividende.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor Veniturile din dividende primite de o microîntreprindere de la o persoană juridică română devin neimpozabile la calculul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Impozitul pe tranzacționarea opțiunilor binare ceea ce este și contribuțiile sociale obligatorii Rezidența fiscală a persoanelor fizice Se precizează că persoana fizică venituri din opțiunea de decontare care îndeplinește condițiile venituri din opțiunea de decontare rezidență este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, astfel: începând cu prima zi în care declară că centrul intereselor vitale se află în România dacă acesta este criteriul îndeplinit ; sau începând cu prima zi a sosirii în România dacă este prezentă în România pentru mai mult de de zile în anul calendaristic vizat.

Venituri și avantaje de natură salarială Se inlud în categoria avantajelor salariale și cele primite de la terți în bani sau în natură ca urmare a unei relații contractuale între părți, iar obligația de calcul, reținere, plată și declarare a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale revine: angajatorului-rezident fiscal român, când avantajele în bani şi în natură sunt acordate de alte entități decât acesta și plata se efectuează prin intermediul angajatorului; plătitorilor de venituri-rezidenți fiscali români, când avantajele în bani și în natură sunt acordate de alte entități decât angajatorul, în situația în care acestea din urmă sunt rezidenți fiscali români.

Dacă beneficiarii avantajelor în bani sau în natură de la venituri din opțiunea de decontare nu sunt rezidenți fiscali români, se aplică reguli specifice acestei categorii. Cuantumul acestor avantaje nu era, anterior, limitat. Sunt exceptate de la impozit și contribuții sociale sumele acordate angajaților pentru cheltuielile cu utilitățile electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date și achiziția mobilierului și echipamente de birou, în limita unui plafon lunar de lei corespunzător numărului de zile din lună în care angajatul desfășoară activitate în regim venituri din opțiunea de decontare telemuncă.

Contzilla.ro: 50 de întrebări şi răspunsuri despre microintreprinderi în anul 2020

Se precizează că angajații microîntreprinderilor care utilizează autoturismele societății și în scop personal nu pot fi impozitați pentru acest avantaj, așa cum se specifica deja pentru angajații companiilor plătitoare de impozit de profit. Se aliniază venituri din opțiunea de decontare tratamentul fiscal al veniturilor asimilate veniturilor de natură salarială, cum ar fi veniturile din contractele de management, veniturile membrilor CA etc, venituri din opțiunea de decontare cazul în care acestea sunt realizate la companii din domeniul construcțiilor, așa cum sunt definite de Codul Fiscal la art.

Astfel, aceste venturi vor fi scutite de venituri din opțiunea de decontare plata contribuției sociale de sănătate și aplicarea procentului venituri din opțiunea de decontare în cazul contribuției de asigurări sociale pensii. Reamintim că anterior prezentei legi aceste venituri erau scutite doar de la plata impozitului pe venit.

  • Codul Fiscal cu Normele valabil in
  • Contzilla trece în revistă o colecţie cu cele mai frecvente 50 de intrebari si de raspunsuri cu privire la microintreprinderi.
  • Revizuirea strategiei de opțiuni binare
  • Ce este rambursarea de TVA, cum se calculeaza si cand poate fi solicitata?

Venituri din activități independente Contravaloarea bunurilor şi a drepturilor transferate din patrimoniu în cadrul transformării sau schimbării formei de exercitare a unei activități independente devine venit neimpozabil. Regimul se aplică inclusiv creanțelor neîncasate. În același context, însă, rămâne impozabilă contravaloarea bunurilor şi a drepturilor din patrimoniul afacerii care trec în patrimoniul personal al contribuabilului, bunuri și drepturi a căror evaluare se face la prețurile practicate pe piață sau stabilite prin expertiză tehnică.

Venituri din cedarea folosinței bunurilor Veniturile obținute de proprietar din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, când numărul de camere este cuprins între unu şi cinci inclusiv, se determină exclusiv pe baza normei anuale de venit fără opțiunea aplicării venituri din opțiunea de decontare real.

Legea nr. 296/ 2020 – Modificarea Codului fiscal

Venituri din investiții Se modifică definiția veniturilor din România din transferul titlurilor de valoare, pentru a include instrumentele sau operațiunile, cu emitenți sau, respectiv, intermediari, care au rezidența fiscală în România.

Venituri din pensii Se face precizarea că la stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele primite ca plăți eșalonate în rate, plafonul de venit neimpozabil se acordă pentru fiecare rată lunară, de la fiecare fond de pensii.

Lucian Bratu (Bittnet Systems) @ The Power Table: Ce va presupune emisiunea de Actiuni Preferentiale

Venituri din premii și din jocuri de noroc În veniturile neimpozabile din această categorie sunt incluse și reducerile comerciale de preț acordate persoanelor fizice, altele decât salariați. Venituri din alte surse Se includ în categoria veniturilor din alte surse biletele de valoare sub forma tichetelor-cadou acordate pe baza evidenței nominale, pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă şi publicitate.

Declarația unică Termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și termenul de plată al acestora, va fi data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.