Formular de contract de opțiune.

Prețul acestei vânzări este de.

o opțiune de vânzare este profitabilă dacă

Imobilul are taxele și impozitele achitate, după cum rezultă din certificatul de atestare fiscală nr. Imobilul nu este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de Cartea Funciară pentru autentificare nr.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website.

Transmiterea dreptului de proprietate și preluarea imobilului liber de orice bunuri ale subsemnatului vânzător se face astăzi, data autentificării contractului. Cu privire la imobil există următoarele drepturi de locațiune înscrise în Cartea Funciară cu încheierea nr.

cum se alege o opțiune binară

Vânzarea se face cu opțiunea pentru vânzător de a răscumpăra imobilul vândut în termen de. Dacă vânzătorul își va exercita opțiunea de răscumpărare, el are obligația să restituie formular de contract de opțiune prețul primit de la acesta, precum și toate cheltuielile ocazionate de autentificare și de îndeplinire a formalităților de publicitate, precum și a tuturor cheltuielilor necesare și a celor utile în limita sporului de valoare adus bunului, ce au fost făcute de cumpărător.

despre ce linii de tendință se vorbește

Cumpărătorul are, de asemenea, obligația restituirii bunului. Până la termenul de opțiune de răscumpărare, dreptul de proprietate al cumpărătorului se va nota în Cartea Funciară în temeiul art.

platformă de opțiuni binare q opton

Dacă vânzătorul nu-și exercită opțiunea în termenul stabilit, dreptul cumpărătorului se consolidează și acesta va fi înscris în partea a II-a B a cărții funciare, în calitate de proprietar al imobilului.

Exercitarea opțiunii de răscumpărare se va face în condițiile art. Impozitul asupra venitului realizat din transferul proprietății imobiliare se plătește de vânzător în condițiile Codului fiscal.

opțiunile binare nu primesc bonus de depunere

Lucrările de publicitate imobiliară se vor îndeplini de notarul public, potrivit dispozițiilor Legii nr. Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract formular de contract de opțiune suportate de cumpărător. Tehnoredactat la. Articole recente.

How i got my D\u0026B score to 100