Capitolul 2: Înțelegerea piețelor de mărfuri

Opțiune forward

opțiune forward

În același timp, oferă clienţilor posibilitatea de a profita de pe urma tendinţei opuse de pe piaţa valutară. Pentru a dobândi acest drept, cumpărătorul de opţiuni plăteşte vânzătorului aşa-numita primă de opţiuni.

Opţiuni valutare

Însă, diferit de forward, clientul are opțiune forward de a nu beneficiat de opţiune în cazul în care consideră că piaţa are opțiune forward pozitivă şi de a realiza tranzacţia din ziua opțiune forward la un curs spot mai avantajos decât cursul asigurat. Clienţii vor putea astfel să contribuie la evoluţia pozitivă a cursurilor.

opțiune forward

Opţiune put — oferă titularului dreptul de a vinde în viitor moneda principală prima în perechea valutară contra monedei secundare a doua în perechea valutarăla un curs predeterminat. Variante în funcţie de decontări Opţiune americană — titularul opţiunii are dreptul de a beneficia de opţiune oricând între ziua contractată şi ziua expirării.

Opţiune europeană — titularul opţiunii are dreptul de a beneficia de opţiune doar în ziua expirării. opțiune forward

opțiune forward

La încheierea tranzacţiilor la termen clientul îşi asumă anumite tipuri de riscuri de piaţă — valutare şi riscul ratei de dobândă, riscul partenerului contractual, riscul de lichiditate, efectul de pârghie. Depinde întotdeauna de scopul şi modalitate de utilizare a tranzacţiei la termen. Înaintea semnării Contractului-cadru şi a încheierii tranzacţiei, dar şi oricând solicitaţi, dealerii vor avea plăcerea să vă explice fiecare tip de risc, atât verbal cât şi în scris.

Prin încheierea unor operaţiuni de acoperire toate entităţile care oferă astfel de servicii sunt angajate faţă opțiune forward opțiune forward contractual din aceste tranzacţii.

Clean Your Memory To Move Forward! - Mental Health Improvement

Această angajament este protejată astfel: Blocarea mijloacelor financiare ale clientului.